-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۳, دوشنبه

آقای غنی، عملیات را از دفترت شروع کن!

 فوریه کوفی

درود بر پنجشیر قهرمان پرور


مردم پنجشیر با یک منطق بسیار ساده، مانع دستگیری آقای کرام شدند و آن این‌که: آن باور خود نسبت به‌دستگاه عدلی و قضایی و عدالت غنی را از دست داده‌اند. هیچ متهمی قابل دفاع نیست، اما مردم اول می‌خواهند بدانند چرا به‌پرونده‌های فساد جنسی اطرافیان غنی که خبر آن گوش عالم را کر کرد اما خودِ غنی و دستگاه قضایی او آن را ناشنیده گرفت، رسیدگی نمی‌شود؟ چرا افرادی مثل فضلی و امثالهم که از صنعت بهره‌کشی جنسی و سوی استفاده از موقف حکومتی، به آرگاه و بارگاه رسیده‌اند، مورد پیگرد قرار نمی‌گیرند؟ دزد رای مردم وزیر و والی می‌شود، اما آن‌که دزد را با پشتکاره دستگیر کرد، خانه‌نشین و سبک‌دوش. اگر جنرال پیکان متهم است و دستگیر می‌شود، چرا آقای غنی و اطرافیان او که در پنج سال گذشته دارایی‌های عامه را چور و چپاول کردند، مصوونیت عام و تام قضایی داشته باشند و مورد مواخذه قرار نگیرند؟ کجای توهم روشنفکری و مدنی‌بازی ما این نابرابری و ظلم عریان را توجیه می‌کند؟ هیچ کس مخالف حاکمیت قانون در کشور نیست و در مقام دفاع از هیچ فاسدی نیستم، اما اگر آقای غنی بسیار شوقی عملیات است، بهتر است این عملیات را از دفتر خود و بالای اطرافیان خود آغاز کند.