-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۲, یکشنبه

آماده گی اشرف غنی برای دفاع از کابل؟

 جلسه امنیتی در ارگ تصمیماتی گرفت.

خبر می رسد که همزمان با گسترش خطر و نا امنی در پایتخت، اشرف غنی دست به دامن استاد سیاف شده است.

عصر دیروز  جلسه امنیتی در ارگ در مورد مشکلات امنیتی درسراسر کشور به ویژه  پایتخت برگزار شد و به حمدالله محب و معصوم استانکزی وظیفه داده شد تا با بزرگان جهادی متحد با حکومت  مشوره صورت گیرد که کی ها را در رأس قومندانی امنیه کابل، ولایت کابل، ریاست امنیت ملی کابل و قومندانی های امنیه ولسوالی ها و آمرین حوزه های شهر کابل بگمارند تا جلو فعالیت های طالبان گرفته شود.


اطلاع واصله به گزارشنامه افغانستان درین باره مشعر است که نماینده گان حکومت پس از مشوره  با عبدرب الرسول سیاف و شورای شمالی به تفاهم رسیده اند که شکریه بارکزی به حیث والی کابل، قومندان لطف الله قریشی در کرسی فرمانده امنیه کابل، سید شریف هاشمی به عنوان رئیس امنیت کابل مقرر شوند و تمام آمرین حوزه ها و  قومندان های امنیه ولسوالی ها را از قومندان های دوران مقاومت که سن شان بیشتر از ۵۵ سال نباشد؛ تعین نمآیند.

این تصمیم ارگ نشاندهنده این است که اشرف غنی از روی ناچاری و دیرهنگام متیقن شده که فقط حوزه شمالی می تواند از نظام بر علیه هجوم طالبان  دفاع کند.