-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۱۶, پنجشنبه

توپ عظیم آتش در بیروت

رابرت بائر،‌ مامور سابق سیا می گوید که انفجار عظیم که بیروت را به ویرانه بدل کرد، تنها از اثر موجودیت امونیم نایتریت نبود؛ در آن جا انبار نظامی وجود داشت و این چیزی است که نمی خواهند اعتراف کنند.
وی توضیح داد: «شما به توپ نارنجی آتش نگاه کنید،‌ مشخصا همانطور که گفتم انفجار نظامی بود.»
منابع اطلاعاتی آمریکا به نقل از منابع لبنانی گزارش دادند که حزب الله لبنان در نزدیکی مکان انفجار اسلحه ذخیره کرده بود.