-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۳, دوشنبه

امکان ورود مارشال دوستم به میدان جنگ

 به نظر می رسد که می خواهند قبل از شروع فصل اصلی نبرد ها در شمال، میدان رزمایش و پویایی را برای مارشال دوستم محدود بسازند. انتصاب جنرال ملک در فاریاب، رخنه اندازی و اشتعال جنگ در داخل پنجشیر و مقدمه چینی برای سقوط کندز سه سرِ یک نقشه واحد است. پالیسی ترمپ سلسله ای از شکست های متواتر را به نمایش می گذارد.