-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۸, شنبه

لایه به لایه روایات تاریخی و دینی

درین روز ها یک کتاب پژوهشی مستند به روایات مکتوب، ثقه، مختلف و معروف را می خوانم که انباشته از عناصر توفانی است.
از جمله در مورد نام پدر حضرت پیامبر می گوید:
چه گونه یک مشرک می توانست «عبدالله» ( بردۀ الله) نام داشته باشد؛ درحالی که «الله» حداقل درفرضیه پس از ظهور اسلام بر سر زبان ها افتاد؟ نام اول پیغمبر خود در آن زمان ناشناخته بود؛ چون «محمد» که به معنی «بس ستایش ور» است عنوانی ست که فردای پیغمبر شدنش به او داده شد. پس پیش از بعثت چه نام داشت؟
نوشته های محدثین از پاسخ به این پرسش ناتوان اند.