-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۲۶, یکشنبه

شما با پاکستان نمی توانید بجنگید؛ اول با محاسبه های غلط خود بجنگید

یاسین ضیاء به قومانده اشرف غنی که همچو «دن کیشوت»، غرق درتوهم، گویا خودش را «سرقوماندان اعلی قوای مسلح» نام نهاده، یک قطعه عسکری را برده در کنار سیم خاردار مرزی که پاکستان بنا کرده تا تعلیمات و جمع نظام کنند و نامش را رزمایش نظامی بگذارند و به حساب خود شان زهره نشان دهند! چند بالگرد خسته را نیز درفضای قطعه عسکری می چرخانند.

شما فکر می کنید پاکستان با این خام کاری تان از شما حساب می برد؟ در اطراف کابل، چندین جبهه متحرک جنگ علیه تان آراسته و اگر واقعاً مصمم باشد، خواب را برای تان درهمین پایتخت حرام می کند؛ آن هم نه از خط مرزی به قول شما «فرضی دیورند»؛ بل از داخل ارگ، از امنیت ملی و پنهان خانه های وزیراکبرخان. شما از دو درصد هیبت جنگی وارادۀ دکترنجیب هم بهره مند نیستید. کسی این کش وگیرهای دروغین شما را جدی نمی گیرد.
همین حالا دولت در واقع دو ادارۀ متخاصم است که لااقل پنج سال پسین را با چنگ و دندان به هم گلاویز بوده اند و اکنون، یک اداره اش درتلاش سرنگونی ادارۀ دومی است و با طالبان درائتلاف قرار دارد.
با این مضحکه خیال دارید پاکستان از شما می ترسد؟
معلوم می شود شما جنگ را ندیده اید؛ تاریخ منازعه بین پاکستان و افغانستان را یا مطالعه نکرده یا به «ظن خود» فهمیده اید؛ محاسبه وارزیابی اساسی از ظرفیت ابزار جنگ درین سو و آن سوی مرزندارید؛ اشرف غنی چیغس بی جای خود را تهدید پاکستان تصور می کند. بیخی درخواب هستید. برای اشرف غنی یا جهادی های خائن و بدتر از طالب، پیوستن به طالبان، پاکستان وهردشمن دیگریک هنرسیاسی است؛ اما مردم را به تباهی می کشانند. غنی و زنش به اندازه وزن بدن شان از افغانستان پول خارج کرده اند؛ شرکای داخلی شان هذالقیاس؛ اما این «نعش عزیزما» ( وطن، مردم، دست آورد ها و امیدهای نسل حاضر) چی می شود؟
تحریکات دروغین اگر برپا می دارید این شهامت را هم داشته باشید که نخست اقارب نزدیک خود تان را عقب سیم خار دار مرزبه جنگ اعزام کنید؛ نه مانند گرسنه گان و فقرایی که چندی پیش، آنان را درسپین بولدک دم توپ ساختید... وقتی ۱۶ جسد برزمین افتاد، همه تان دهان خود را مُهر کردید.