-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۳۱, جمعه

آماده گی برای دفاع از پایتخت، مراکز شهری و نقاط مهم از نظر جنگی در دست انجام است. مردم برای دفاع از خویش، مسلح با خشم و هشیاری وارد میدان می شوند. دولت کابل ساعت به ساعت ریزش می کند. همزمان با شکست های امریکا درخاورمیانه، رقابت بین المللی و دامگاه افغانستان، بدبختانه کشورهای دور و پیش افغانستان گام به گام دو باره به میدان جنگ افغانستان نزدیک می شوند.