-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۱۹, یکشنبه

چرا امریکایی ها با آزادی داعشی ها درننگرهار مخالفت نکردند


طرح مسلمیار برای آزادی داعشی ها موفقانه عملی گردید.
براساس یک گزارش امنیتی واصله به گزارشنامه افغانستان، درحمله داعش به زندان ننگرهار که حدود 300 تن از آدم کشان حرفه ای از زندان گریختانده شدند؛ شخص فضل هادی مسلمیار رئیس مشرانو جرگه دست داشته است. 

درگزارش آمده است که چند ماه پیش مسلمیار به طور مرموز آمر محبس ننگرهار را مقرر کرده بود و از همان آغاز روی طرح حمله کارساز و موفق به محبس شروع شده بود. 
چند سال پیش شورای امنیت ملی فیصله کرده بود که زندانیان خطرناک داعش و طالب باید از محابس ولایات به پلچرخی و بگرام منتقل گردند. از همه ولایات، زندانیان کله گُنده به کابل اعزام شده بودند اما دست هایی کار کرده بود تا گروه بزرگ تروریست های داعش و طالب در محبس ننگرهار باقی بمانند. 
عملیات انتقال معلق گذاشته شد تا پلان حمله انتحاری برای رهایی آنان عملی گردید. از ابتداء قرار برین بود که زندانیان خطرناک از طریق یک تونل ( شبیه آن چه درقندهار درزمان کرزی – فهیم طراحی شد) آزاد شوند؛ اما موفق نشدند و ناگزیر به مرحله بعدی پلان آزاد سازی ( حمله انتحاری با شرکت 11 نفر) را زیر کار گرفتند که در نتیجه، عملیات به هدف رسید و همه آدم کشان از زندان گریختانده شدند. اکنون تنها 210 زندانی جنایی دو روز پیش به زندان پلچرخی انتقال یافته اند. 

مسلمیار با برکناری آمر زندان، پایش را از قضیه کشید و از سوی هیچ مرجعی مؤاخذه نگردید. این واقعه پرسش برانگیز است. 
طرح مسلمیار بیخ گوش پایگاه امریکایی در میدان هوایی ننگرهار برای فرار دادن داعشی ها این احتمال را تقویت می کند که امریکایی ها نیز ازین عملیات خبر داشتند و با آن مخالفت نشان ندادند. 
آیا خاموشی امریکایی ها درین رابطه با برنامه های بعدی آنان رابطه دارد؟