-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۷, جمعه

خواهش فاروق فردا از سردسته غارتگران ساکن ارگآقای اشرف غنی!
آقای امرالله صالح!

نیاز به پیشکش ادله نیست،در یک کلام:
(پول «دسترخوان ملی» به جبران خسارت سیلاب زده ها اختصاص یابد).
در این صورت کار بزرگ انجام می شود و افزون بر آن شمار ده ها دزد و مفسد به چند تن معدود تقلیل می یابد.

کسانی که موافقند حمایت کنند،اگر نیستید،دلایل بی جا از قبیل نبود گوش شنوا و دیگر اگر و مگر ننویسند.