-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۱۶, پنجشنبه

لویه جرگه انفجاری

لویه جرگه اشرف غنی همانند همان انبار امونیم نایتریت و ذخایر حزب الله در بندرگاه بیروت است که همه چیز را زیر و زبر خواهد کرد. استدلال مزخرف حکومت در ارتباط به رایزنی با «ملت!» عقل هیچ کسی را قانع نمی کند. بیش از 5 هزار خون آشام را رها کردند، اکنون برای رهایی ۴۰۰ تن آخری با ملت مشوره می کنند!
گروه کوچک ارگ بدترین خطای سیاسی را مرتکب می شوند که به نفع طالب است. فشار امریکا بی تردید باعث آزادی ۴۰۰ خون آشام خواهد شد. ما درمقطع متفاوتی از جنگ وبحران اسیر مانده ایم. اتحاد رسمی امریکا با تروریزم درافغانستان، پویایی روسیه و چین علیه این کمپاین را دو برابر خواهد کرد. مقاومت ونفرت درافغانستان نیز تا سرحد انفجار نزدیک می شود.