-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۶, پنجشنبه

بازی های کثیف انتخاباتی/ در گرماگرم کشتار و اعتراض در خیابان ها امریکا

اما مایک پنس می گوید که جو بایدن ناامنی را به خیابان های آمریکا می آورد!

مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا در مجمع ملی جمهوری خواهان با حمله به جو بایدن رقیب انتخاباتی ترامپ گفت: جو بایدن می‌گوید آمریکا به صورت سیستماتیک نژادپرست است؛ اجرای قانون در آمریکا شامل "تعصب ضمنی" علیه اقلیت‌ها می‌شود. زمانی که از او پرسیده شد آیا او از کاهش بودجه برای اجرای قانون حمایت می‌کند یا خیر، پاسخ داد: "بله، قطعا".

وی افزود: جو بایدن سبب تقویت سیاست‌هایی خواهد شد که منجر به ایجاد خیابان‌هایی مملو از ناامنی و خشونت در شهر‌های آمریکا می‌شود. حقیقت سخت این است که شما در آمریکای تحت حاکمیت جو بایدن در امان نخواهید بود. ما تحت ریاست جمهوری رئیس جمهور ترامپ قرار نیست سبب کاهش بودجه پلیس شویم، نه اکنون و نه هیچ زمان دیگری.

مغاون رئیس جمهور آمریکا گفت: هموطنان آمریکایی من، ما در حال گذراندن یک آزمایش هستیم. به زودی زمان انتخاب فرا خواهد رسید. جو بایدن از خود به عنوان "نامزد گذار" یاد کرده است. اما بسیاری از آن‌ها می‌پرسند: انتقال به سوی چه دورانی؟ هفته گذشته، دموکرات‌ها زیاد درباره دستورالعمل‌های خود صحبت نکردند، و اگر من به جای آن‌ها بودم هم نمی‌خواستم زیاد در این باره صحبت کنم.