-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۷, جمعه

قمار و بازی کثیف صلح و انتخابات امریکا

دستورات انتخاباتی ترمپ درافغانستان همانند زورآزمایی وی با دموکرات ها در داخل امریکا، به نفع او نیست. جعل مصالحه درافغانستان و «اول امریکا» درجامعه آن کشور به مضحک ترین لفاظی های تاریخ بدل شده است. نا ممکن ترین آن، پیروزی پاکستان در دستکاری نظام سیاسی افغانستان و انتقال طالبان از پاکستان به ارگ کابل است.
عبدالله، غنی، کارشناسان طالب مشرب و همه و همه... بیهوده زحمت می کشند. اتفاقاتی معکوس روی خواهد داد؛ نه آن چه در رسانه ها عنوان می شود. رهبران خائن مجاهد نما که اکنون یا خود را فرش راه طالب ساخته و یا هم زیر پروبال شکسته غنی خزیده اند؛ دو راه دارند: یا از صحنه گم و گور شوند، یا به توفان مقاومت ملی ملحق شوند و رزایل خود را به فضایل بدل کنند.