-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۱۰, دوشنبه

شورای مصالحه خلع اعتبار شد

شورای عالی مصالحه یک نام من درآوردی بود و حالا اشرف غنی اعتبار و موجودیت آن را زیر سوال برد. تا زمان برگزاری انتخابات امریکا، دکترعبدالله و گروه همیار با خلیلزاد از نظر صلاحیت و آزادی عمل در قرنطین کاری خواهند بود. درعقب اقدامات اشرف غنی بی تردید، تصمیم برخی کشورهایی که آب شان با امریکا و طالبان دریک جو نمی رود؛ قرار دارند.