-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۲۴, جمعه

گزارش می شود که آتش زدن یک مکتب کلان در تخار کار طالبان نیست و مردم محل خود آن را  آتش زده اند. این حریق خائنانه نتیجه رقابت و دشمنی بین تاجک ها و ازبک ها به وقوع پیوسته است. جز بعدی خبر واصله این است که تحرکات دشمن در حوالی تخار تشدید یافته و امکان دارد برنامه سقوط تخار در دست کار باشد.