-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۶, پنجشنبه

اشرف غنی بی هیچ پروا از این و آن در دربارش، تاج محمد جاهد را که خادم بی ادعا و مطیع محافظه کاران هم شمرده می شودُ بازهم دربغلان تحمل نکرد. او را به فراه شوت کرد. ازین کنش ها هیچ درسی نخواهند گرفت. باشد که روزگار به حساب شان برسد که خواهد رسید.