-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۱۳, دوشنبه

قباحت زدایی ماهرانه از طالبان

داعش را دستور داده اند تا در روز های آتش بس به نیروهای امنیتی و تأسیسات حمله ور شوند تا درذهنیت ها القاء کنند که خطر اصلی اکنون داعش است و طالبان به وعده های خویش پای بند اند و حمله نمی کنند!