-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۹, یکشنبه

طلوع غیر از سریال ها، از هر منظر رنگ باخته است

زرمینه محمدی مجری برنامۀ سیاسی شبکه طلوع نیوز، امروز یک آقا را به بحث روی مسایل صلح دعوت داده بود که یکی از ده می گفت؛ یکی از کوه. مثلاً ایشان از حکومت خرده می گرفت که چرا وزیرصلح را اعلام ناکرده، اعضای آن را معرفی می کند!
ظاهراً درکناردکترعبدالله رئیس شورای مصالحه، وی ضروری و حیاتی پنداشته بود که اول وزیر صلح انتصاب شود!
قضیه زمانی جالب و تعجب انگیز شد که زرمینه محمدی از مهمان خبره سوال کرد که از نظر شما چرا تا کنون وزیرصلح تعیین نشده است؟!