-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۲۱, سه‌شنبه

طالبان مسلح دو شب قبل در قریه سیاه سنگ  ولسوالی شکردره  یک دکاندار را به قتل رساندند ولی هیچ کسی از بسته گان حکومت و ناظران مستقل هیچ چیزی درین باره نه نوشتند. شکردره، به زودی به دندغوری شهر کابل مبدل خواهد شد.