-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۱۰, دوشنبه

معمای حسین و کربلا را نمی خواهند بگشایند/ همین شکلش بهترین ابزار سیاست است

نسل های متوالی برای امام حسین نوحه وزاری راه می اندازند، خون خود را می ریزند، نفرین می کنند، تقدیس می کنند و هزار کار دیگر. 
درین 1400 سال هیچ کسی از نخبه گان و فرودستان به ما اطلاع نداده است که ایشان اصلاً چی کار می کرد و از کدام راه برای خود و خانواده اش ارتزاق تأمین می کرد؟ هیچ کسی از نقش مفید حسین در عرصه سیاسی، اجتماعی و بهترسازی زنده گی اهل بیت و خلق الله و رضای خدا چیزی نمی نویسد و نمی گوید. 
هیچ کسی خم به ابرو نمی آورد که وی از سوی خویشاوندان نزدیکش سر به نیست شد. درجنگ بین مسلمانان به رهبری عایشه و علی، قرارقول متفق راویان مسلمان، حدود شانزده هزار صحابی کشته شدند. کسی حاضر به بحث درین باره نیست که هرگاه حسین گذارش به کوفه می افتاد و یک جبهه جنگ علیه خاندان اموی راه می انداخت، چند هزار و چند ده هزار مسلمان به خاک سیاه می نشستند و زنده گی های شان تباه می شد؟
آیا برای آن کشته شده های جنگ جمل و صفین، عشرتگاه بهشت فراهم شده است؟
آیا برای کشته گان جبهه دفاع از قدرت میراثی خانواده گی، فرش های سرخ بهشت از قبل پهن شده بود؟
سیاست مذهبی بسیارخطرناک است.