-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۳۰, پنجشنبه

فهیم کوهدامنی اطلاع داد:

حوالی ساعت۸ امشب در منطقه زورآبادهای سرای شمالی چندتن از افراد دو طرف موترم را گرفتند و یکی شان که تفنگچه در دست داشت مرا تهدید داشت که دروازه های موتر را باز کنم.
اما حالا در منطقه امن رسیدم.
قابل یادآوری است که شام امروز در تلویزیون های خورشید و نور در مورد ناامنی های اخیر بحث داشتیم، حالا  نمیدانم که این افراد  دزد های موتر بودند؟
یا کدام گروه سازمان یافته دیگر؟