-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۳۱, جمعه

رقابت داعش و طالبان در شمالی

عمل لواط با نوجوانان طالب درشمالی، فیلمبرداری می شود. 

به حواله اطلاع ارجاع شده به گزارشنامه افغانستان، کوهدامن میدان خالی سرباز گیری فکری  برای طالب و داعش  است، در این منطقه  هیچ نهاد مدنی، کانون فرهنگی، سازمان اجتماعی و... فعال  نیست و قومندان های شمالی به جوانان و تحصیلکرده های  کوهدامن  اجازه هیچ فعالیت مدنی و فرهنگی را تا هنوز نمی دهند، احزاب سیاسی نیز هیچ گونه فعالیت ندارند.

از چند سال به اینطرف  طالب ها در ولسوالی های شمال کابل در دو بستر قومیت و مدرسه  فعالیت داشتند که حدوداً ده سال قبل ملاهای سلفی  به همکاری ملاتاج محمد مجاهد نیز به کوهدامن راه پیدا کردند و در مساجد متعدد امامت گرفتند.

در این مدت  بارها  میان ملاهای پیرو اندیشه طالبانی  و ملاهای سلفی  بحث های جدی و تند صورت گرفته که هر کدام  شان   گروه های کلان مردمی را باخود  دارند.
سلفی ها تا هنوز هیچ مدرسه در اختیار ندارند  اما جوانان دانشگاهی را با خود همفکر کردند؛  ولی طالبان توانسته اند به کمک سرمایه دارهای بیسواد و مافیای زمین،  مدارس بی شمار  را در  کوتل خیرخانه- هده مزار - دکو - قریه دانشمند- قره باغ- بویه زار- دره شکردره- فرزه و... تاسیس کنند و جوانان چشم بسته و کور ذهن را جذب این مدارس کنند که در این مدارس  برعلاوه درس های مذهبی  به تبلیغ تفکر طالبانی نیز می پردازند و یکی از دام هایی که جوانان راز شان را افشا نکند. این است که از جانب ملاها  با این  نوجوان ها  عمل  لواط  صورت  می گیرد و آن را فلمبرداری می کنند تا دهن طلاب جذب شده همیشه بسته بماند.
حالا که هردو  گروه  در شمال کابل  تشکیلات منظم دارند  به احتمال زیاد  بزودی  میان شان درگیری و جنگ  نیز صورت  بگیرد.
بحث این که دست کی ها از بزرگان دولتی و قدرتمند های محلی پشت کدام جناح شان است؟
این بحث درآینده مطرح می شود.