-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۱۹, یکشنبه

در ذهن برخی کوته نگران، طالب مالک دنیا و عقبی شده است

هیچ عقلی غیرمخدوش باور نمی کند که ارگ، سکونت گاه طالبان شود و دارالامارۀ کابل از امریکا و عربستان مستمری بگیرد و ستون های شریعت سیاسی، عربی و پاکستانی را بی دغدغه استوار نگهدارد.
حماقت است گروهی فکر کنند که سرزمینی به نام افغانستان با هزاران مدرسۀ تروریست سازی مجهز گشته و این قلعه جنگی آسیایی به وضع الجیش خشن ترین موجودات با اذهان پروگرام شده تغییر چهره دهد؛ و پایتخت های طالب ساز، نظیر اسلام آباد، دوحه، ریاض و امارات درامن و رفاه ابدی به سربرند و هر زمانی که اراده کنند جانوران جنگی را ازین بیشۀ محروسه به جان آسیای میانه، ایران و هند بیاندازند و منافع راهبردی شان را تأمین کنند.
امروز در مناظره های شبکه های دیداری درافغانستان، ازادبیات، قیافه و ادا های اکثر مدعیان مردم سالاری بوی ترور و طالب بالا می شد.