-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۱۹, یکشنبه

شرکت سهامی طالبان!ایران %12، روسیه %27 و پاکستان %60 در طالبان سهم دارند.

سهم کشورهای مختلف در پروژه طالبان
طبق یک تحقیقات جدید که توسط موسسه جنگ و امنیت صورت گرفته طالبان اکنون به سه دسته عمده تقسیم هستند.

طالبان اکنون به یک شرکت سهامی تبدیل شده است که کشورهای مخالف آمریکا اکنون می‌خواهند در آن سهم داشته باشند. طالبانی که قبلاً بصورت کل توسط پاکستان اداره می‌شد اکنون توسط سه کشور اداره می‌شود. ایران در این شرکت سهامی 12 درصد سهم دارد. بیشترین طالبانی که توسط ایران اداره می‌شوند در ولایات بادغیس، هرات، فراه، قندهار و هلمند مصروف فعالیت‌های تروریستی هستند.

طالبان روسی که حدود 27 درصد کل طالبان را تشکیل می‌دهند در ولایات کابل، بلخ، فاریاب، بدخشان، قندوز، پروان، تخار و جوزجان فعال هستند. طالبانی که از حمایت روسیه برخوردار هستند جدیدترین امکانات نظامی را در اختیار دارند و پول زیادی برای سربازگیری در اختیار دارند. این طالبان با گروه به اصطلاح داعش رابطه خوبی ندارد و گاه گاهی با هم درگیر می‌شوند. در این 27 درصد بعض رهبران گروه طالبان در قطر نیز شامل هستند.

حدود 60 درصد طالبانی که اکنون در اختیار پاکستان هستند در تقریباً تمام ولایات افغانستان پراکنده هستند. این طالبان بیشترین استفاده را از ماین کنار جاده و حملات انتحاری می‌کنند. آن‌ها مستقیم زیر نظر جنرالان آی اس آی کار می‌کنند و استراتژی تخریب را نیز پیش می‌برند. کار این گروه تخریب سرک‌ها و بقیه اموال عمومی هستند. رهبران زیادی طالبان در قطر و کویته و پیشاور تحت اثر گروه پاکستانی هستند. عباس استانکزی در دفتر قطر سردسته این گروه قلمداد شده است.

یک درصد از افراد طالبان تحت تاثیر هیچ یک از این گروه‌ها نیستند و بطور مستقلانه عملیات می‌کنند. این دسته از طالبان بیشتر از راه دزدی و غارت اموال مردم و معدن وغیره زراندوزی می‌کنند و دست به هر نوع جنایت می‌زنند و به هیچ جا پاسخگو نیستند. این گروه حتی احکام شورای کویته و پیشاور را نادیده می‌گیرند و بر ساحه خود کاملاً مسلط هستند.
رونوشت