-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۲۴, جمعه

حملۀ بی سابقه لفظی هادی مسلمیار بر دکترفضلی


یخن گیری ارکان ارگ همزمان با تهدید های طالبان مضاعف شده است.

گزارش می رسد که بین سیاسیون قدرتمند اهل ننگرهار کشمکش سختی در جریان است.
محور فضلی – دکترمحب کارد را به استخوان هادی مسلمیار رئیس مشرانو جرگه رسانیده است. 
محور منضبط در ارگ فضل هادی را متفکر داعش، سردستۀ مافیا و حتی به نام «خوک مشرقی» یاد می کنند.

مسلمیار در تازه ترین واکنش خشم دیرپای خود را علیه دکترفضل فضلی خالی کرده و او را فردی بی اخلاق و رسوا خطاب کرده و حتی درمحضر شماری از سناتور ها و جوانان، با واژه های مستهجن و رکیک بر خود دکترفضلی و خانواده اش تاخته است که نوشتن شرح آن قباحت دارد.

جناح های قدرت مند ننگرهار تقریبا اکثر مفاصل حیاتی سیاسی وشریان های اقتصادی کشور را به شکل انحصاری به دست خود گرفته و حالا باهم درگیر هستند. مسلم یار از تصرفات وانحصار قدرت توسط هم ولایتی هایش سراسیمه شده است. 
 مسلمیار که درمحافل سیاسیون و ناظران اوضاع به کارگزار داعش شهره است گفته است که فضلی همه راه های منتهی به دفتر ریاست جمهوری را در کنترول خود گرفته است.

مسلم یار از کلینری موتر لینی جلال آباد - طورخم بهار جوانی را آغاز کرده بود واز باردی گاردی مرحوم  قوماندان ملنگ یار تا ریاست مجلس سنا مسیر پرخم وپیچ را طی نموده است و حالا  یکی از هرم های قدرت کشور مبدل شده است. فضلی و دکترمحب، موانع عمده بر سر جولانگری های وی به حساب می روند.