-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۱, شنبه

فرار دختران و پسران درحال افزایش است

 گزارش های مکرر حاکی از فرار دختران نوجوان و پسران جوان از خانواده و فرار دسته جمعی به سوی مرزهای ایران است.
فرار دختران و پسران جوان از کابل چشمگیر است و حتی درایستگاه موترهای عازم هرات ازدحام دایمی به وجود آمده است. در ترمینال بس های مسافربری قطار دختران خورد سال بدون حضور اعضای خانواده به چشم می خورد که یک نفر دلال به طور علنی آنان را به داخل بس های مسافرتی رهنمایی می کنند. 
فقر، خشونت و فروپاشی نظم خانواده منبعث از تشدید بحران اجتماعی و اقتصادی، عامل بیشترشدن مسافرت خود سرانه دختران و پسران و تسلیم دادن داوطلبانه خود به قاچاقچیان می باشد.