-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۱, شنبه

نوبت به هر ولایت، ولسوالی و شهر ها خواهد رسید


طالبان در درواز بدخشان، به دختران اجازه نمی‌دهند در امتحان کانکور شرکت کنند. نظر به اطلاعیه آن‌ها در بخشی‌های زیر تصرف‌شان، هر دختری که در امتحان کانکور شرکت کند صد هزار افغانی جریمه می‌شود. بنابراین دختران  بخشی از ولسوالی نسی و مایمی در امتحان کانکور سال جاری نمی‌توانند اشتراک ورزند. این در حالی‌ست که، ذکریا سودا والی بدخشان دو روز قبل طی سخنرانی شان  بدخشان  را از امن ترین ولایات کشور خواندند

نظر به متون دینی و قوانین نافذه کشور زنان مانند مردان از حقوق برابر آموزش و تحصیل برخوردارند و هیچ‌کسی حق ندارد زنان را از امر آموزش و تحصیل محروم سازد. بناً از حکومت و نهادهای مسوول می‌خواهیم قضیه را جدی بگیرند و زمینه اشتراک دختران را در امتحان کانکور سرایر کشور  فراهم سازند. 

مردم دروازها