-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۲۵, شنبه

جبهه جنگ به شکردره رسیده است


گزارش از محل مشعر است که نیروهای دولتی به دره شکردره وارد شده و پلان طالبان برای جبهه سازی در بند شاه و عروس را خنثی کرده اند. گزارش می گوید که از سه ماه به این سو، شمار نفرات مسلح طالبان که از میدان وردک، زابل، غوربند و لوگر به دره شکردره  می آیند، درحال افزایش است.
همچنان دسته جات طالبان از مسیر کوه های صافی به قره باغ، گلدره و فرزه آمده اند. فوزیه کوفی به وسیله همین دسته ها در مسیر راه کابل – شمالی در نزدیک چشمه دوغ مورد حمله قرار گرفته است.