-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۱۷, جمعه

سخنان تاکتیکی استاد سیاف به اشرف غنی

عبدرب الرسول سیاف سالیان سال، علیه طالبان فتوا می داد و حتا آشکارا در مقام یک شیخ الحدیث، آنان را کافر خواند و خون شان را مباح اعلام کرد.
وقتی دیزاین اوضاع به وسیله خلیلزاد تغییر کرد، بازی با واژه صلح، به رسم و رواج تبلیغاتی تبدیل شده است. استاد سیاف خطاب به اشرف  غنی اظهار داشت: در کشور آبادی زیاد کردی، بندها را اعمار کردی، جلو آب‌های که به کشورهای بیگانه می‌رفت را گرفتی و اگر توانستی سیلاب خون که در کشور جاریست را مهار کنی، نامت جاودان خواهد ماند.
آیا سیاف واقعاً عقیده کرده که آوردن صلح درحوزۀ اختیار اشرف  غنی است؟
چنین نیست.
سیاف کودک نیست که ایستاندن جنگ را جزئی از توانمندی های غنی تصور کند. او می داند که غنی برای امریکا یک عامل صرفاً اداری است. او می داند که نقش غنی در جنگ یا صلح که ابعادی بسیار پیچیده و کهنه دارد؛ کمترین نقش اجرایی نمی تواند داشته باشد.
 سیاف، هرگز به صلح با طالبان اعتقادی ندارد و این شرکامل را در درون خود نهفته است و منتظر برهم خوردن معامله از سوی کدام نیرو یا نیروهای قوی تر است.