-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۲۶, یکشنبه

برکناری اشرف غنی حتمی است

برکناری اشرف غنی حتمی است. 

علی رغم آن که روی فارمول واحد برای تشکیل نظام سیاسی توافق منطقه ای وجود ندارد؛ حداقل تمام کشورهای منطقه خواهان برکناری اشرف غنی هستند. طیف گسترده ای از سازمان های سیاسی و سیاسیون نیز از وی بریده اند. مگر بدیل اشرف غنی علی الظاهر هنوز کشف نشده است. شاید حکومت عبوری باشد.
پیروزی «فاتحانه» طالب یک خیال محض است؛ نه تنها مردم بلکه قدرت های منطقه ای در برابر آن ایستاده اند.
معنای این سخن آن است که یک دوره انارشیزم سختی در پیش است. طالبان و پاکستان روی دسته جات تسلیمی موسوم به «مجاهدین» حساب باز کرده اند. با رشد ملی گرایی و مدنیت خواهی دردو دهۀ اخیر، مجاهدین تسلیمی درانظار مردم منفور و طرد شده اند و کارآیی ندارند. تا زمان شروع یا لغو مذاکرات بین الافغانی، احمد مسعود و دیگر فرماندهانی که پیروزی طالب مستقیماً حیات سیاسی و محلی آنان را نشانه می گیرد؛ خاموشی اختیار کرده اند. این خاموشی عمر کوتاهی دارد.
 طالب خواب های خود را پیوسته تعبیر کرده روان است. منتظر باشیم تا مارشال دوستم از ترکیه برگردد.
دم نقد، طالبان، درمناطق شمالی برای خود قرارگاه های قوی به وجود آورده اند. قوماندان های شمالی از جمله الماس زاهد، امان الله گذر و جان احمد دو راه بیشتر ندارند: یا به ائتلاف طالب تن بدهند یا منطقه را ترک کنند.