-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مرداد ۱۷, جمعه

انتقال وحشت از بیروت به تهران/ تهران روی دوشک انفجار نشسته است

 انبار‌های شیمیایی در تهران خطرناک هستند.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران نسبت به وجود دو انبار مواد شیمیایی شهران و بعثت ابراز نگرانی کرد.

به گزارش برنا؛ فاجعه بیروت نشان داد مطالبه خروج انبار‌های مواد شیمیایی از شهر‌ها همچون خروج انبار نفت از شهران و انبار بعثت، امروز نه یک مطالبه محلی بلکه مطالبه‌ای ملی است.

رضا کرمی محمدی، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به خطری که وجود این انبار‌ها در داخل شهر دارد، گفت: انبار‌های مواد شیمیایی که در داخل شهر تهران هستند در ابتدای ساخت، خارج از شهر محسوب می‌شدند، اما با گسترش شهر تهران آن‌ها هم داخل شهر قرار گرفتند و حال وجود آن‌ها خطرناک است.

او افزود: وجود انبار‌های مواد شیمیایی داخل شهر تهران مسئله مهمی است که چندبار در شهرداری آن را پیگیری و در این خصوص تذکراتی ابلاغ کردیم، اما متاسفانه تاکنون توجهی نشده است.