-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۱, سه‌شنبه

گل آغا شیرزوی و دیگران در ماه مارچ 2019 کجا بودید؟


اشرف غنی پیش از سرور دانش بر احمد شاه ابدالی و حامد کرزی اتهام بسته بود.

اشرف غنی درجایی گفته بود: خو ميرويس نيكه و احمد شاه بابا در رگم جارى است.

اما در ماه مارچ 2019 چنین شوت کرد:

از احمد شاه تا کرزی بالای چوکی چه ها که نکردند! ( سدوزایی یا بارکزایی و محمد زایی) برادر برادر را کشت؛ پدر پسر را کشت؛ کشتن کشتن که دربین کاکا زاده ها که بیخی رواج است.

فتوای غنی کم و بیش مستند است، اما تروخشک عشیره های قدرتمدار پشتون را سوختانده است. مثلاً درکارنامه های احمد شاه درانی، حامد کرزی، ظاهرشاه و داوود خان چنین ادعای نمی چسبد.

غنی ضربت دیگر وارد کرد: این بار است که در تاریخ افغانستان، من به ارادۀ مردم بر سر کار آمدم. من که روی تانک های امریکایی ها نیامدم! مگر من کدام بادیگارد امریکایی داشتم؟

یعنی، درانی ها و محمد زایی ها همیشه پیشقراول نیروهای انگلیس و امریکا به سلطنت و قدرت کابل تکیه داده اند. 

حالا من از ملت «اکثریت» انتظار دارم فقط بگویند که چرا در آن زمان این چنین خاکباد نکردید که اکنون دربرابر سرور دانش «بیخی خوده ایلا کدین؟»