-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۲۳, یکشنبه

قاتلان اند یا صادر کننده گان انقلاب!؟

محمد عثمان نجیب

من از این وامانده گی های منحصر به فرد کودکانه ی رهبران ایران در شگفت ام.

می گویند انقلاب اسلامی صادر می کنیم، هزاران مسلمان سنی را به شهادت می رسانند، می گویند گستره‌ی اسلام را گسترده تر می سازیم، علیه کشور های اسلامی در جنگ و شماطت هستند. می گویند راکت بالستیک ساخته ایم که عبارت نابودی اسرائیل در آن ها حک شده، اما راکت ها را همه طور مستقیم بر سر مسلمانان یمن و لبنان و عراق و سوریه و غیر مستقیم علیه افغانستان و کشور های مسلمان استفاده می کنند. می گویند توانایی بلند امنیتی و نظامی داریم، باز مهاجرین مجبور و ناچار افغانستان مقیم ایران را به جبر و فریب مذهبی به روال خود شان در لشکر فاطمیون می فرستند و با شهدا و زخمی های شان مانند غیر مسلمان برخورد می کنند. ملت خود را می‌کشند و شهید می سازند، نام شان را عمال بی گانه می نهند.

ماجرا چیست؟ همه جهان و خود شان می دانند. اما هیچ کس به روی خود نه می آورد.

حالا فقط یک سوال داشتم، از خمینی که چهره اش را در مهتاب می دیدند، تا خامنه یی که امیر مومنان جهان می نامندش! یک اقدام بسیار کوچک عملی، جز لفاظی را علیه اسرائیل و آمریکا که به نفع فلسطین یا جهان اسلام باشد نام بگیرید. تمام تقابل و تصادم این آخند های پلید فقط با جهان اسلام و مسلمانان جهان به شمول ملت رنج دیده ی خود شان است و بس. در عوض چاق شدن پهنه های پیدا و پنهان منافع خود این تروریست ها است که هر روز می شکفد. چی گونه پدافند هوایی دارید که این گونه جاهل است که نه می داند کدام هدف است و کدام غیر هدف؟ این هواپیما که از عربستان سعودی پرواز نه کرده بود. با بیشترین سرنشینان بی چاره و بی خبر و خود شهروندان تان از فرودگاه  خمینی تان پرواز کرده بود.