-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۱۵, شنبه

احتمال گسیل یک سفیر مشکوک امریکا به کابل

وال استریت ژورنال گزارش داده است که ترمپ در نظر دارد ویل روگر را به سفارت امریکا درکابل بگمارد. روگر یک محافظه کار جمهوری خواه اما ضد مداخله در کشورهای دیگر است که هوادار خروج فوری نیروهای امریکایی از افغانستان است. 
گفته شده که انتصاب روگر به کابل یک اقدام برنامه ریزی شده به هدف برچیدن بساط حضور امریکا از افغانستان است. حتی گفته می شود که ترمپ ممکن است قوای امریکا از افغانستان را پیش از برگزاری انتخابات آن کشور از افغانستان خارج کند. (‌Mother Jones) اما پنتاگون طرفدار «برنامه عقب آهسته تر» است. 
روگر درگفت وگو با واشنگتن گفته است که « ما نباید افغانستان را عراق یکسان تصور کنیم». وی حتی بدون شکل گیری مصالحه با طالبان، خواستار خروج امریکا از افغانستان بوده است و بدین باور است که صلح طالبان با امریکا با صلح افغانستان در میان خود شان با هم ارتباط ندارد.