-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۶, یکشنبه

سفر دکترعبدالله به پاکستان یک ذره اهمیت ندارد


به سلسله سفرها و چکر ها

آوازه درافتاد که دکترعبدالله روانۀ پاکستان است تا علی الظاهر درگره گشایی از گره از کار ناگشودۀ چهل ساله، طبع بیازماید!

دکترعبدالله کامل از جانب خلیلزاد رفو و اطوکاری شده و سفر وی درنقش فرمان پذیر بلا منازع، بریده از کاروان مقاومت ملی، مثل سفرهای 22 مرتبه یی حامد کرزی، بی اهمیت و عبث است. پاکستان از تهدید های وحشتناک امریکا نه ترسیده و راهبرد خود را نسبت به افغانستان تغییر نداده، با رفتن دکترعبدالله مگر عرش به فرش می افتد؟

می رود تا عمران خان تشویقش کند  و بترساندش که شما در حکومت آینده جایی دارید؛ این مزاحم بی ریشه ( اشرف غنی) از سر راه بردارید تا خدای نا کرده بلایی عظیم تر، شما را قورت ندهد.