-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۱۵, شنبه

کرام الدین کریم: حمله شبانه برپنجشیر، مصداق جنایت است!

چه کسی حاضر است به نهاد های قضایی دولت کابل اعتماد کند؟
کرام الدین کریم دریک واکنش نا منتظر، به ادارۀ دادستانی کابل هشدار داد که توطئه علیه وی «سیاسی» است و او از پیگیری قضیه دست بردار نخواهد شد. وی گفت که نظام دکتاتوری کابل وکیل مدافع او را تهدید به مرگ و زندان کرده است.
کرام در گفت و گو با رادیو آزادی، مدعی شد که خالده درتباتی با حلقاتی در داخل و خارج افغانستان به این قضیه دامن زدند. من اعلام می کنم مساله را پیگیری خواهم کرد. کرام حتی ادعا کرد که من درین قضیه برنده هستم و ثابت می کنم که دسیسه از کجا سرچشمه گرفت؛ چی مراجعی درعقب ماجرا قرار داشتند. 
کرام گفت که من سه وکیل مدافع دارم. به آن ها سارنوالی اصلاً اجازه نمی دهد که روی این مساله یک کلمه صحبت کنند. وکیل خارجی از وکیل داخلی من خواست که درجلسات اشتراک کن. او گفت که من تهدید به مرگ و زندان شده و جرئت حضور درجلسات را ندارم.
همزمان، کرام الدین درمحضر صد ها تن از باشنده های پنجشیر اظهار داشت که آیا سخنان اشرف غنی در جلسه ای منعقده درکابل، بحث حقوقی بود یا یک اجندای سیاسی؟ من اثبات می کنم که جرمی را مرتکب نشده ام. اگر مجرم بودم حاجت به محکمه ودادگاه نیست؛ مردم ما صلاحیت دارند هراقدامی علیه من انجام دهند. حاضر به توضیح جزئیات قضیه هستم. از شما مردم عدالت پسند موقف خود را درین زمینه به من ابلاغ کنید. دو سال است که ظلم شان سرمن ادامه دارد.
کرام گفت که پیشه ما زورگویی نیست؛ زورگو کسی است که نیمه شب بدون اطلاع همه مثل دزد در خانه های مردم پائین می شوند. این اقدام اگر در کدام کشور دیگری اتفاق بیفتد، مصداق جنایت جنگی پنداشته می شود. یک موضوع کوچک را بین المللی می سازند. من عدالت می خواهم. 
کرام الدین اظهار داشت که ماجرا از کشور اردن 2017 هنگام تمرینات آغاز شد. منیجر، دایرکتر، ترینران خارجی تیم فوتبال دختران حاضر بودند خالده منیجر تیم فتبال بود. آن ها ناگهان هنگام مسابقه با تیم ملی اردن بدون حجاب ظاهر شدند که باعث عکس العمل و اعتراض گردید. حیرت زده شدیم. مجبورشدیم در رسانه گفتیم که سوء تفاهم شده. معذرت خواهی کردیم.
بعد از آن، سند قرارداد تازه ای ترتیب دادیم که هرگاه عضوی از بانوان درمسابقه اشتراک می کنند بدون حجاب و مراعات شعایر اسلامی چنین کاری را انجام داده نمی توانند. خالده و ترینر امریکایی دیگران را تحریک کردند که حق ما است وورق را امضاء نکنید. امضاء نکردند. ورق طوری بود که کسی امضاء نکند از تیم اخراج می شود. آن ها از تیم خارج ساخته شدند. 
همان بود که مسابقات تاشکند بدون حضور بازیکنان اصلی که درخارج اقامت داشتند، برگزارشد که درنتیجه 16 گول خوردند. دختران با برگشت به کابل به یک نهاد بین المللی برده شدند تا علیه من احضارات بدهند. به آن ها گفته شد که اگردرحمایت از خالده همکاری کنید از شما حمایت می کنیم با رئیس جمهور صحبت می کنیم. حتی سکرترمرا لت وکوب کرده تا علیه من از وی احضارات بگیرند. همکاری دیگرم را هم تا محکمه پیش کردند. تقاضا کرده بودند که چرا علیه کرام شهادت نمی دهید؟ به فرد فرد دختران نوشته شده که شما را خارج می بریم بیا احضارات بدهید.
سه وکیل گرفتم. بدون توجه به وکیل مدافع من فرمایش دادند که خودش باید حاضر شود. من حاضر می شوم در سارنوالی که یک مورد قانونی را در نظر بگیرند. شما شاهد بودید که غنی درکابل گفت که اگر درین باره «شبهه» ای هم مطرح باشد کرام را به اشد مجازات محکوم می کنم. چه کسی حاضر است به نهاد های قضایی دولت کابل اعتماد کند؟