-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۱۱, سه‌شنبه

آیا ذخایر گازی دریای مدیرانه جنگ جهانی در اروپا را شعله ور می کند؟

کشتی فرانسه چه گونه به محاصره ترکیه افتاد؟

فرانسه چرا یک واقعه بزرگ را در مدیترانه پنهان کرد؟

مجیب الله رسولیکشتی ناوبر فرانسه چندی قبل مجهز با سلاح های پیشرفته و الکترونیکی وارد منطقه مورد تنش در آبهای مدیترانه میشود و بعد از ورود با عجله دو سیگنال درخواست کمک به یونان و خطوط ارتباطی آمریکایی ها می فرستد
مجله "دیرس پیگل" به این اطلاعات کشتی دست یافت
جعبه سیاه این پیامها را انتقال میدهد:

"به ما کمک کنید ما در محاصره بعضی چیزهای عجیب قرار گرفتیم مشخص نیست چی چیز ما را محاصره نموده با این کوردینات ما را دریابید ما را یاری رسانید"...و ناگهان خطوط سیگنال قطع میگردد
مخابرات کشتی بطور اتومات از کار میافتد و سلاحهای موجود تخریب میگردد و از فعالیت باز میماند و کشتی به فرار خود ادامه میدهد و همچنان تحت تعقیب قرار میگیرد

پس از این واقعه بود که کشتی بزرگ جنگی آمریکا وارد مدیترانه گردید اما نه برای نجات فرانسه بلکه برای کشف این معما که چی چیز کشتی فرانسه را محاصره نموده بود و تمام قدرت الکترونیکی و مخابراتی کشتی را یکباره تخریب ساخت و هنوز برای کشف این معما آمریکایی ها در جزیره کریت یونان مستقر هستند و همه روزه تلاش میکنند
آیا ترکیه به سلاح مرموز و پیشرفته دسترسی دارد؟

چیزی که از آن کشتی فرانسه عجیب نام برده و مورد محاصره آن ها قرار گرفته چی میتواند باشد؟
رئیس جمهور اردوغان در 23 آگوست در سخنرانی خود از یک درگیری در مدیترانه و از پاسخ موفقانه ترکیه خبر داد اما هیچ گونه توضیحاتی در این مورد ارائه نداد
و همچنان فرانسه از واکنش جنگجویانه نیروهای بحری ترکیه به ناتو شکایت کرد.
راز این واقعیت را جز ارتش ترکیه هیچ کسی نمیداند...