-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۱۷, دوشنبه

جزئیات سازش بین فریده درویش و امرالله صالح


حاصل تفاهم بین زوجین (لطف الله نجفی زاده و فریده درویش نجفی زاده) و امرالله صالح، منجر به حذف مهم ترین سوالات از سیاهۀ مصاحبه کننده شد. تلویزیون طلوع، درعمل، در خط تلویزیون یک سو نگر ( موسوم به تلویزیون ملی!) گام می زند.

 پول های زیادی از سوی انحصارچیان ارگ و شورای امنیت ملی از طریق ارجاع دست کم ده قرار داد «اعلانات نظامی» دراختیار آن ها قرار می گیرد.

گزارش رسیده بیان می دارد که درنتیجۀ تفاهم و سازش بین فریده درویش نجفی زاده همسر لطف الله نجفی و امرالله صالح، سیاهۀ پرسش های نجفی زاده قبلاً روز میز امرالله صالح قرار گرفته بود. تنظیم کنندۀ مصاحبه با صالح، فریده درویش بود که در کمیسیون شکایات انتخاباتی وظیفه دارد. فریده درویش مستقیم زیر نظر فضلی کار می کند. انتخاب وی درین سمت به خاطر آن است که امتیازی به لطف الله خان از قبل بیمه شده باشد
این حاتم بخشی های سیاسی درهمین جا ختم نمی شود. راضیه نجفی‌زاده خواهر لطف الله نجفی‌زاده نیز در ریاست دفتر ریاست جمهوری انتصاب یافته بود. سیده نجفی زاده خواهر کوچک لطف الله نجفی زاده به اشارت ارگ در وزرات مالیه گماشته شد و اینک به اثر اجرای «عدالت عمری» اشرف غنی در خارج از کشور، ظاهراً مشغول آموزش عالی است.

مریم نجفی‌زاده، رضا نجفی‌زاده،‌ عنایت نجفی‌زاده و چندین تن از بسته گان نجفی زاده دراثر عرق ریزی های خودش و همکاری ارگ، به آموزشگاه های عالی در اروپا فرستاده شده اند. 

اما پیش از آن که امرالله صالح دربرابر دوربین شبکه طلوع قرار داده شود، حساس ترین و مهم ترین سوالات قبلاً از سوی امرالله صالح خط زده شده و صرفاً صورت پرسش های بی باد و بی بخار گزینه شده بود. مبادلۀ فهرست پرسش ها چند بار از سوی امرالله برگشت خورده و به لطف الله از طریق فریده ارجاع داده شده بود. سوالات هنوز بی پاسخ، مانند ترور آمرستار همراه با اعضای خانوادۀ میزبانش درکابل از سوی امنیت ملی، مسأله فضلی و مهمانسرای ویژه در وزیراکبرخان و رسوایی شهر داری که تا نامزدی ریاست جمهوری پیش رفته بود؛ از ورق ارسالی لطف الله نجفی حذف گردیده بود. 

کماکان، سوال ها در مورد لشکرکشی سرشکن شدۀ شبانگاهی بر پنجشیر به طورکامل از رده خارج گشته بود.
سوال این است که آیا مسوولان اصلی طلوع ازین بندوبست پنهان مطلع بوده اند و یا خیر؟
سوال برجسته تر دیگر این است: فردی که برای پیمودن حداکثردو کیلومترفاصله ازخانه به دفتر کارش، پنج صد تن از افراد مسلح را قبلاً به نقاط حساس افراز کرده و جاده را بند می اندازد، تا چه میزانی صلاحیت دارد تا براسترداد پشاور پایتخت تابستانی شاهان درجا زده در قرن نوزده فیگور بگیرد؟
حتی یک روز، یک دزد چابک دست موترسایکل سوار، موبایل نفرامنیتی صالح را از دستش قاپیده بود!
مگرطنزی تلخ تر ازاین، می توانید سراغ داشته باشید؟