-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۲۱, جمعه

به جای سفر وچکر، معاش کارمندان سپیدار را بدهید


نامه ارسال از شورای مصالحه

بیدادگری در سپیدار سپیدار در حال خشکیدن است و صدای عدالتخواهی از درون این نهاد بیرون خواهد شد.

شش ماه است که معاش ماهوار کارمندان این اداره داده نشده و بسیاری شان پس از ظهر ها کار می کنند تا اولادهای شان یک لقمه نان حلال بخورند؛ اما در این چند سال دوام دار سفارت های انگلیس، آلمان، امریکا، کانادا و شرکت الکوزی، AIB  بانک، عزیزی بانک، شرکت رحمانی، پامیر، کام ایر و... به ریاست اجراییه اسبق و شورای مصالحه فعلی کمک نقدی نموده اند که این پول ها فقط در اختیار چند تن معدود قرار دارد و مابقی کارمندان که بیشترین کار را انجام میدهند از این سخاوت ها محروم هستند.  چندتن از این مامورین به نماینده گی سایرین بارها با داکتر عبدالله عبدالله گپ زدند تا به آن ها حداقل نصف معاش شان داده شود تا گرسنه نمانند ولی کسی به داد این ماموران شرافتمند که سخنگویان تیم انتخاباتی داکتر عبدالله را درین جمع قراردارند؛ پاسخ مثبت داده نشده است.