-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۲۹, شنبه

عجب عجب عجب عجب عجب!

 


حسن کاکر نویسنده و محقق مشهور زبان پشتو است که تاریخ یک طرفه را عموماً به زبان انگلیسی درخارج انتشار داده است.

«ذریعهٔ این نامه، محترم حسن کاکر که در خارج زندگی می‌کند و می‌خواهد به وطن عزیز خود افغانستان برود، معرفی می‌شود. ما به وی توصیه کردیم که ریش خود را مطابق شریعت اسلامی بسازد. فعلاً با وی همکاری کنید.»

آرندهٔ پرزه: حسن کاکر، تاریخ‌نگار مشهور کشور

نگارندهٔ پرزه: عبدالسلام ضعیف، سفیر حکومت طالبان در پاکستان

برگرفته از برگۀ فهیم رسا