-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۱۴, جمعه

هشدار رحمت الله نبیل نسبت به صلح انحصاری درافغانستان

رحمت الله نبیل اطلاع داد که سه روز قبل ملابرادر درجریان دیدار با رهبران ای اس آی با رفتار تحقیرآمیز رو به رو شده است.
انجنیر رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی درتازه ترین گفت وگو با خبرگزاری پژواک نسبت به آیندۀ پروسه صلح نیابتی بدون مشارکت واقعی مردم افغانستان هشدار داد.

نبیل تصریح کرد که امریکا، پاکستان و طالبان دررابطه به اوضاع جاری زبان واحد دارند؛ اما امکان سبوتاژ این روند از سوی قدرت های منطقه ای که درفرآیند صلح تا کنون حضور نداشته اند، وجود دارد.

نبیل توضیح داد که هرگروه دخیل به خصوص طالبان اگرخیال انحصار صلح را براساس فارمول مفاد یک جانبه و بُرد یک جانبه در سر داشته باشند؛ در واقع صلح به گروگان رفته، خود به خود سبوتاژ خواهد شد. گروگانگیران مصالحه درحکومت، خارج ازحکومت و در سطح منطقه فعال اند. ترکیزمصرانه به تأسیس «امارت» بی نتیجه است و صرف اسباب گسترش جنگ است.
انجنیرنبیل گفت که طالبان هیچ وضاحتی از «اسلامی نظام» مورد خویش به مردم نداده اند و همزمان خشونت درسراسر کشور نیز فرونکاسته است.

وی گفت که سران طالبان در روابط خود با پاکستان گرفتار مجبوریت های پیچیده ای اند. چنان که ملابرادرسه روز پیش هنگام ملاقات با رهبران نظامی و آی اس آی با رفتارهای تحقیر آمیز رو به رو بوده است.

نبیل دربخش دیگری از سخنانش اظهارداشت که درزمان ریاست جمهوری اشرف غنی درارتباط به مبحث تاریخی «دیورند» بر سر منافع ملی سازش و معامله صورت گرفته و برخی قرارداد هایی به یاری حنیف اتمر تحت نام « مدیریت سرحد» با پاکستان امضاء شده است. به یقین گفته می توانم که چنین معامله ای صورت داده شده است. اما اشرف غنی و اتمرزبان خود را درین باره بسته اند و سرگرم تمدید قدرت می باشند.

وی با بیان این که تیم ارگ به نام دفاع جمهوریت کلیه امور مملکت  را درقبضه خود درآورده، تاکید کرد که دردورۀ مأموریت این دسته، دامنه فساد بالا گرفته، ارزش های بزرگ ملی کمرنگ شده و نفاق گسترش یافته است.