-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۱۶, یکشنبه

واپسین روز های زنده گی محمد


( نگرشی بر مرگ مرموز پیامبر اسلام) 
کتاب پژوهشی بربنیاد مکاتیب و مستندات تاریخ اسلام
نویسنده: هاله الوردی پروفیسور دانشگاه تونس
ترجمه: حمید سیماباین کتاب در 325 برگ، اساساً از متن فرانسه ای به فارسی دری برگردان شده است.
من حمید سیماب – برگردانندۀ کتاب - را از دورۀ زندان پلچرخی در دست کم چهل سال قبل می شناسم. ایشان درهمان آوان، تئوریسن، پرمطالعه، زبان دان، بغایت مؤدب و فرهیخته یی جوان و صاحب شخصیتی شگفت انگیزی بود که در نخستین دیدار، چشمانش از عقب شیشه های خوش ریخت عینک هایش، آدم را به خود مجذوب می کرد.

درآوان دوران، من علاوه بر کتب فارسی، او را سرگرم خوانش کتاب های انگلیسی می دیدم. اما وی گویا زبان فرانسه را هم به حد بسنده و بینه می دانسته است که کتاب حاضر، برآن صادقانه گواهی می دهد. گزارۀ «واپسین روزهای زنده گی محمد» فارسی دری، بس عالی و درخشان انجام گرفته است که شاید در نوع خود بی همتا باشد.

کتاب « واپسین روزهای زنده گی محمد» در مقایسه با کتاب های نام آشنا مانند 23 سال، نوشته علی دشتی، سکس، زن وشرع دراسلام، از مریوان حلبچه ای، بازشناسی قرآن از دکترروشنگر، سی گفتار از قلم شجاع الدین شفا، اثر دو جلدی تاریخ گفته نشدۀ اسلام از سیامک ستوده، زوال جهان اسلام نوشته حامد عبدالصمد، حقیقت دربارۀ محمد نگاشتۀ رابرت سپنسر وده ها اثر پژوهشی و مستند دیگر، ویژه گی ها و یافته های تازه ای دارد که از سپیده دم آئین اسلام تا امروز از چشم نسل های اسلامی و غیراسلامی مکتوم نگهداشته شده بود؛ یا پاره های مستندات همچو اجزای آئینه شکستۀ وقایع اصلی درصدر اسلام، درصدها کتب و رسایل اسلامی تیت و پرک و سرگردان مانده و بالنتیجه، صرفاً به صورت بندی تصاویر مغشوش و قصه پردازانه از رویداد ها درطی 1400 سال کمک کرده اند.
خوانش این کتاب را به «روشنفکران دینی»، مولوی ها، جوانان، سالمندان و ارباب متمایل به فهمیدن نا فهمیده ها و نقاط کور تاریخ اسلام توصیه می کنم. ( رزاق مأمون)

این کتاب از نشانی زیر قابل دریافت است:
Tellwell Talent
www.tellwell.ca
ISBN
9780228833598 paperback
9780228833604 eBook


فهرست فصل ها کتاب:
مقدمۀ مترجم
پیشگفتار
1. تبوک: آخرین غزوه
2. توطئه عقبه
3. مرگ ابراهیم، پسر نا بیوسیده
4. حجِ پدرود ( حجت الوداع)

5. ورق پارۀ نفرین شده
6. اردوکشی اسامه
7. دیوار ها درز بر می دارند
8. آغازِ فرجام
9. قصه های خانواده گی محمد
10. دخترش و دامادش
11. عایشه؛ گلرخسار شنگول
12. فاجعۀ روز پنجشنبه ( رزیه الخمیس) وصیت نامه ای که نوشته نشد
13. چه کسی به جای پیغمبر درمسجد به پیشنمازی ایستاد؟
14. خاستگاه بیماری: زیر یا سینه بغل؟
15. مرگ پیامبر
16. « چه گونه ممکن است مرده باشد؟ او که گواه ما بود!»
17. مسلمانان و خاطرۀ پیغمبر شان
پایان سخن
-مرگ یک پیغمبر، زایش یک دین-
پی گفتار
- مسایل تاریخ نگاری- آن چه منابع غیراسلامی باز می گویند
- مسایل تاریخ نگاری – منابع اسلامی، تاریخ نگاری یا قصه پرداری؟
مؤلفین اسلامی به ترتیب قدامت زمانی
منابع مورد استفاده
الف: منابع عربی
ب: منابع غربی