-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۲۳, یکشنبه

کاردارسفارت امریکا، مردم را احمق فکر کرده است؟

 


رابطه کرام الدین با «آهسته برو» عجوزۀ طالبی به کابل به تاریخ 21 سنبله 1399 ( دهم سپتامبر 2020) راس ویلسون، کاردار سفارت آمریکا در کابل، در حساب توئیتر خود خواستار "محاکمه" کرام الدین کرام، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان، به خاطر اتهام "تجاوز جنسی" به فوتبالیست‌های زن افغان شد.

چه رازی است که همپا با « آهسته برو کردن» یک درجن عجوزه های طالبان، از تاریکخانه های آی اس آی به حجلۀ ارگ کابل، فیل سفارت امریکا با تکان دادن خرطوم شدیداً «سیاسی» خویش یادِ کرام الدین کریم ( نه سلطانزوی و فضلی) کرده است؟

درست است که ذهن عوام الناس، از ورای ابرهای پیچان تبلیغات عمومی، دستی را که از آستین «قانون» لگدمال شده درافغانستان به سوی شوراندن و برآشوبیدن سنگرگاه مقاومت ملی برای بقای افغانستان ( پنجشیر) سریع نمی توانند ببینند؛ اما حقیقت، شترعظیم الجثه ییست که حتی از سوراخ سوزن عبور می کند. 

وبگاه تحلیلی US facts و صد ها منابع آماری درسطح امریکا و جهان اتفاق نظر دارند که در امریکا، هر ۹۸ ثانیه یک تجاوز جنسی اتفاق می افتد؛ که از این میان در هر ۸ دقیقه قربانی حادثه یک کودک است حال آنکه از هر ۱۰۰۰ فرد متجاوز تنها ۶ نفر راهی زندان می شوند!

این آمار، بین داده ها و یافته های معتبر ترین منابع پژوهشی، جرم شناسی، نهاد های جامعه شناختی و اندیشکده های فعال در سطح جهان و امریکا هماره گردان می شوند. راس ویلسون، قانون ضد تجاوز را نه درکشور خود، بلکه درکشوری خردوخمیرشدۀ آسیایی فاقد سیستم اجرای قانون، آن به ملاحظأ سیاسی و انتخاباتی واشنگتن اجرا می کند!

کرام از جمع هزاران هزار مظنون و مجرم، یک واحد آن است. همین اواخر، امریکا حدود شش هزارجنایت کار حرفه ای را از محابس افغانستان آزاد کرد. هیچ نظامی افغانستان زنده نبود که آزاد شود. دمادم سوختانده و ذبح شده بودند. اکنون به نام کرام، پنجشیر ( نماد اقتدار و دفاع ورزم برضد القاعده ) را نشانه رفته اند. می دانند که تا مقاومت درآن بستر زنده است، خطر نرسیدن عجوزه های طالبی به قلعه ارگ کابل خوابی است که تعابیر مسخره آمیز خواهد داشت.