-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۳, پنجشنبه

اندیان اکسپرس: مذاکرات دوحه نوعی میانجیگری بین افغانستان و ارتش پاکستان است


خروج امریکا از افغانستان بعید است.

Indian express نوشته است که مذاکرات دوحه که در 12 سپتامبر آغاز شده، در نبود آتش بس، با بی اعتمادی عمیقی دست و پنجه نرم می کند. این منبع اضافه می کند که طالبان ممکن است با ارائه مشوق ها تن به سازش دهد.  روزنامه هندی اما مشخص می کند که گفت وگو های بین افغانی، درواقع نوعی میانجی گری میان دولت افغانستان و ارتش پاکستان است.

 بسیاری ها معتقدند که ایالات متحده این بار از افغانستان "خارج" خواهد شد. اما بررسی دقیق تر نشان می دهد که بدون درنظرداشت نتایج انتخابات ریاست جمهوری امریکا، خروج از افغانستان بعید می نماید.

به گفته روزنامه، غیر از عراق و سوریه ، ایالات متحده هیچ پایگاهی در آسیای میانه یا آسیای جنوبی ندارد. حضور در افغانستان که برای مبارزه با تروریسم حیاتی است ، از نظر ژئوپلیتیک نیز بسیار مهم است. حضور چین در گوادر و یک ایران متخاصم درسوی دیگر، مساله امنیت برای امریکا بیش از تأمین امنیت برای سفارت آن کشور در افغانستان به شمار می رود. 

ایالات متحده بالای نیروهای امنیتی افغانستان سرمایه گذاری کرده است. گزارش وزارت دفاع آمریكا ، ماه جون 2020 ، بار دیگر تأكید می كند كه منافع حیاتی امریکا آن است كه "اطمینان حاصل شود كه (افغانستان) هرگز دیگر به عنوان پناهگاهی امنی كه تروریست ها بتوانند امریکا و یا منابع متحدان آن را آماج حمله قرار بدهند استفاده نشود." بیانیه مشترک 29 فبروریایالات متحده و افغانستان متعهد به "ارزیابی و تعیین مشترک" به عنوان مبنای خروج شده است.