-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۲۴, دوشنبه

جنگ و صلحِ امریکایی: حکومت موقت یا تقسیمات ولایات!


نوشته ی : اسماعیل فروغی       
 


     

      افغانستان بحرانی ترین روزهایش طی بیست سال اخیررا میگذراند . رهبران ایالات متحده ی امریکا به منظور دستیابی به اهداف سودجویانه ی داخلی و جهانی شان میخواهند دیر یا زود سرنوشت ما را باردیگر به دست تاریک ترین و بیرحم ترین گروه بنیادگرای اسلامی بسپارند .

       هرچند هنوز روشن نیست که اینهمه غوغای تبلیغاتی درمورد صلح ، برای ملت ما صلح به ارمغان خواهد آورد یا جنگ و بی ثباتی بیشتر ؛ اما یک نکته روشن است . و آن این که برای ا مریکای خسته ازجنگ و رییس جمهوردونالد ترامپ ، پیروزی در  انتخابات ریاست جمهوری امریکا مهمتر از سرنوشت تاریک و نامعلوم ملت مظلوم افغانستان است .

       آنان خواسته اند با براه انداختن درامه ی صلح با طالبان و کش دادن آن تا انتخابات ریاست جمهوری امریکا ، مردم امریکا و مردم دنیا را فریب داده ، پس از دستیابی به پیروزی انتخاباتی ، تنورجنگ درافغانستان را همچنان گرم نگهدارند .

      آنان بخوبی میدانند که با این حکومتداران فاسد که گندِ جمهوریت را درآورده ، اما با بی حیایی شعار دروغین دفاع ازجمهوریت سرداده اند ، با این رهبران و قوماندانان پول پرست و قدرت طلب و با این ملت خداداد هر آنچه بخواهند میتوانند انجام بدهند .

      امریکاییان با این آگاهی که هیچ مصیبتی ( نه کشتاردوامدار، نه فسادگسترده ،نه گسترش فقر و بیکاری و نه مهاجرتهای میلیونها جوان ) هیچ مصیبتی وجدان حکومتداران و رهبران افغانستان را تکان نمیدهد ، به آسانی خودش آتش می افروزد و با پررویی خودش صلحی به اساس نسخه ی خودش را براه می اندازد .

      امریکاییان این را نیز بخوبی میدانند که طالبان فقط برای جنگ و بی ثبات کردن خلق شده اند ، نه برای صلح و حکومتداری . آنان می دانند که طالبان دراولین روز صلح بی اثر و نابود می شوند .

      متکی به این دلایل ، ازینکه امریکاییان برای پیشبرد مقاصد سودجویانه و منطقوی شان ، هم به این حکومت فاسد و هم به گفته ی دونالد ترامپ ـ به طالبان این سربازان کرایی شان  نیازدارند ، نمیتوان به صداقت و موفقیت تلاش های کنونی قطرزیاد امیدواربود . به گمان اغلب هردو طرف تا انتخابات ریاست جمهوری امریکا ، روی مواضع جمهوریت و امارت شان پافشاری وچانه زنی خواهند نمود . و درپایان کار " ترا راهی مرا راهی " دورباطل جنگ همچنان ادامه خواهد یافت .

        احتمال دیگری نیز وجود دارد . و آن اینکه پس از مذاکرات نفس گیر ، توافق از قبل آماده شده ای از جانب حامی مشترک هردوسو ، پیش روی شان گذاشته شده ، روی أن موافقت حتمی صورت خواهد گرفت . این توافقِ از قبل آماده شده ، فقط متضمن شریک کردن طالبان در قدرت است . یا از راه حکومت موقت و یا با دراختیار گذاشتن تمام ولایات هم سرحد با پاکستان به طالبان و والیان با صلاحیت و پرقدرت آنان .

        واضح است ، تا مردم سرنوشت جنگ و صلح را از چنبره ی حکومت فاسد و طالبان آدمکش بیرون ننمایند ، "همین آش خواهد بود و همین کاسه ." همین امریکا ، پاکستان وانگلیس بازهم برای ما رهبر و حکومت خواهند ساخت و همینها بازهم با مهارتهای شیطانی دایره ی دورانی جنگ و صلح را در افغانستان خواهد چرخاند .

      خدا آن ملتی را سروری داد - که تقدیرش بدست خویش بنوشت «اقبال لاهوری»