-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۱۲, چهارشنبه

قطعه کوماندو را فرمانده گل حیدر از پنجشیر زنده بیرون کشید

دوندار، اورال، هاجر و سیاهی لشکر در پنجشیر هم اکنون زنده و برحال حضور دارند. روح مسعود از سریچه خاموش به آن زُل زده است. 

طبق گزارش ارجاع شده به گزارشنامه افغانستان، روزی که قرار بود شب حمله به پنجشیر برای دستگیری سارنوال کرام یک سلسله تحرکات مخفی بین افراد فعال روند سبز در جریان بوده  و عزم الدین میرزایی رپیس شورای ولایتی پنجشیرهمراه وحید دژ کوهی خواهر زاده حفیظ منصور و عضو روند سبز یکی دو بار از  بازار سنگانه به طرف دو آب  رفت و آمد کرده و افرادی را گماشته بودن تا از موجودیت  سارنوال کرام اطمینان حاصل کنند.

تمام شبکه‌ های مرتبط به ارگ در پنجشیر، غیراز مردم عام از روز و ساعت حمله آگاه بودند. عزم الدین میرزایی با فرمانده عملیات ( طوطوخیل) شامگاه حدود یک ساعت با هم دیدارکرده بودند. 

حمله بالای کرام یک نمایش مضحکی بود که به اشارۀ امریکایی ها به منظور بررسی روانی مردم پنجشیر به راه انداخته شد. همان شب همه جوانب اطمینان یافته بودند که کرام درخانه اش حضور دارد. مردم روستای بازارک از رفت و برگشت موتر های نظامی به شک افتاده بودند. زمانی که نیمه شب چرخبال ها در فضا دیده شدند، پرده از روی توطئه کنار زده شد. 

مردم پنجشیر هیچ علاقه ای علاقه ی به کرام الدین کریم ندارند ولی این آگاهی را دارند که دست هایی با این توطئه ها روحیه مرکز مقاومت را بی رمق و کم اهمیت جلوه می دهند تا به دیگر ولایات این پیام را القا کنند که حتی بالای ولایتی که شما میگوئید کسی جرئت حمله ندارد؛ ما عملیات میکنیم. مردم خشمگین به اصل مرام ارگ پی برده و فریاد می کشیدند که داعش و طالب در شکردره بیخ گوش پایتخت، خط جبهه انداخته و پرچم افراخته و روزانه به قتل و ترور مردم سرگرم اند؛ ارگ حتی زحمت تحقیقات ابتدایی را هم درین زمینه به خود نداده است.  

انس حقانی که انفجارهایی تا میزان سه صد نفر تلفات را سازماندهی کرده بود، عزت مندانه رها گشت وپیوست به آن ۵۴۰۰ تن از دهشت افگنان دو باره به جبهات فرستاده شدند؛ اما ارگ صرفاً بالای یک نفر نیروهای زمینی و هوایی اعزام می کند و عناصری هم از داخل خانه خویش پیش گام یک تیم بیگانه شده اند.

 زمانی که با ورود چرخبال ها به سنگانه حمله آغاز شده بود، مردم بازارک درجاده ها ظاهر شده و دسته جات متعدد دیگر به سوی محل عملیات نزدیک می شدند. 
اما جنرال جرئت که در روستای درخیل سکونت دارد، قبلاً از عملیات مطلع ساخته شده بود. او براساس امر مرکز به مردم درخیل وحصارک گفته بود که مشکل کوچکی بود؛ رفع شد بروید به خانه های تان.

همچنین، شخصی به اسم قربان، پسرعموی بسم الله محمدی و شخص فرمانده گل حیدر، از مشارکت مردم قرارگاه چمال ورده در به محاصره کشیدن قوای دولتی جلوگیری کردند.
این زمانی بود که کوماندو ها و فرمانده چرخبال سوار شان، از سوی مردم حلقه بند شده بودند. امرالله با انتباه از وضعیت وخیم، به فرمانده گل حیدر دستور می دهد که هرچه سریع تر به سنگانه رفته و فرمانده عملیات را از چنگ مردم نجات دهد. فرمانده با وارخطایی به سوی چرخبال دویده بود تا پرواز کند؛ اما از سوی مقاومتگران محل زیررگبار قرار گرفت. با این حال طیاره ها موفق شدند با سرعت از زمین کنده شده و به پرواز درآیند. درین اثنا، با تقرب دسته جات مسلح محل به سوی افراد کوماندو، ترس ووحشت درمیان آن ها چنان تشدید شده بود که مرگ را دریک قدمی خویش تصور می کردند.
فرمانده گل حیدر با موترش به محل واقعه رسید و توتاخیل را با دو فرمانده دیگر از مسیر خاواک پنجشیر به طرف اندراب کشیده و سپس به بغلان روانه شدند. فرمانده گل حیدر از سال ها به این سو درخدمت ارگ و سازمان های اطلاعاتی خارجی قرار دارد. ( گزارشنامه افغانستان قبلاً نیز گزارش اطلاعاتی را دربارۀ وی پخش کرده بود.)
گل حیدر از هم مسلک های سارنوال کرام است. مهره های ارگ و شبکه های استخباراتی، پررنگ تر از حزب التحریر در پنجشیر جولان می کنند. تقریباً تمامی «نخبه» های سیاسی فسیل شده، با حلقات دشمن رابطه دارند.