-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۱۷, دوشنبه

بعد از قتل و جراحت حدود ده هزار نفر در سراسر افغانستاناتحادیه اروپا و کانادا از طالبان خواسته‌اند تا به خواست مردم افغانستان و سازمان ملل برای قبول آتش بس فوری و همه جانبه احترام گذاشته و پاسخ مثبت دهد. در اعلامیه مشترک اتحادیه اروپا و کانادا آمده که ادامه خشونت و اقدامات نظامی در افغانستان راه حل نیست.
این درخواست مزورانه، به شکل خشنی نقض خواهد شد. هم از سوی طالبان و هم از سوی گروه های ضد طالبان.
تحویلدهی قدرت به طالبان با شکست چند جانبه رو به رو خواهد شد. 

این سرآغاز اجرایی کردن تحویل دهی گام به گام قدرت به تروریزم است.