-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۲۷, پنجشنبه

از احمدشاه بابا درانی تا غنی بابای احمدزی همه بی ناموس هستند!؟سید اکبر، طالب مهمانخانه امنیت ملی جواب بدهد.

 نوشته ی محمد عثمان نجیب

ما اسیران دست چی گروهی هستیم؟
نزدیک به سی ده سال است که نسل تا نسل ویران ما کردند.
سرزمین کهن ما را به هر نامی که پیشا نام تحمیلی افغانستان قبول دارند از بیخ و بن ویرانه ساختند.
 قدرت مندان شان آن را تخته ی خیز لشکرکشی های برون مرزی قرار داده و بر ما دشمن خریدند. 
ملا های شان دی روز  با چشم بی بصیرت و کله ی بی مغز شرک آشکارا به خداوند متعال می آوردند و هی می گفتند (... شاه سایه ی خداست...).
کسی از ایشان نه پرسید که شما چی وقت؟ از پیش خدای بزرگ آمده اید که  دیدید او نعوذ بالله سایه دارد. 
چرا؟ سال ها این تلقین را به ملت بی چاره و بی سواد کردید. 
چرا؟ این سایه ی خدا تنها به شاهان افغانستان اختصاص داشت و جهان دیگر اسلامی از آن بی بهره بودند.
من نوجوانی بیش نه بودم که کاکایم همراه با فرزندش در دوچرخه ی شان شب به چمن حضوری بردند و آن جا خوابیدیم تا صبح مراسم رسم گذشت را ببینیم.
صبح همه کس در تلاش بود تا در محلی قرار بگیرد که ظاهر شاه آن شاه نادان و عیاش خوابیده ی حرم سرا بیاید و اگر شود او را ببینند.
من هم در کودکی از بزرگان شنیده بودم که پادشاه سایه ی خداست نعوذ بالله.
به این ترتیب ملت را در بی سوادی نگهداشتند تا خود شان حاکم باشند.
و حالا که می دانند مردم اسلام را درک دارند و می‌فهمند که خداوند متعال واحد و لاشریک است و خودش می داند و قدرت اش. ولی امر مسلم این است که هر یک از روایات شرعی و قرآنی از وجود چنین بدعتی خالی و مبرا هستند.
آقای سیداکبر در تازه ترین اراجیف سرایی تاریک اندیشی اش بحثی را دامن زد که بی خردی عدم آگاهی او را در دین و از اسلام و قرآن و حدیث نشان می دهد.
او نه دانسته از تاریخ شاهان افغانستان که همه و اکثریت مطلق از قبیله و تبار خودش هستند بی ناموس ساخت.
در بحبوحه ی دست بالای طالب که امروز دارد چنین سخنانی بی اختیار و سنجش نیست.
من این جا یادداشت کوتاهی با استفاده از منابع ویکی پیدا دانشنامه ای امروز و مرور گذرا
بر‌روایات کهن دریافتم که همه‌ی سلاطین افغانستان به نوعی نام مادران و یا همسران شان را بازگو کرده اند:
۱_ احمد شاه درانی
مادر: زرغونه بیگم
همسران: حضرت بیگم 
عفت النسا بیگم
۲_ حبیب الله خان سراج الملته والدین 
نام‌ همسر :
سرور سلطنه بیگم
۳_ میرویس نیکه:
نام‌ همسران :
خان زاده سادوزی
نازو توخی 
۴ _ امان الله خان غازی
نام همسر:
ملکه  ثریا 
نام مادر:
سرور سلطانه بیگم 
۵_ نادر مشهور به غدار:
همسر :
۶_ ظاهر شاه بابای تان:
نام همسرش:
ملکه حمیرا
۶ _ داود خان تان:
نام همسر: شاه خت زینب
۷_ نورمحمد تره کی :
نام همسر: نور بی بی
۷_  حفیظ‌الله الله امین تان:
نام همسر:
۸ _ حامد کرزی تان:
نام همسر: زینت کرزی
۹ _ غنی بابای تان؛
نام همسر: بی بی گل وطنی 
و‌ بانو رولا یهودی.
نام مادر:
بی بی کو‌کبه ملقب به ضیاگل.

شما ها روزانه می بینید که بانو یون همسر  اسماعیل یون متعصب و منفور ترین تان و ده ها و صد های دیگر تان که حالا در جامعه فعال اند با نام مادر های شان یا خود شان یاد می شوند.
همین گونه سه صد سال گذرانید و هست و بود وطن را فدای خرافات قبیله کردید. چرا؟تا دو ماه دیگر جنگ در افغانستان آغاز می شود، رهبران آمادگی های لازم را بگیرند.
شورای مصالحه بالوسیلۀ دکترعبدالله از سوی خلیلزاد نظارت و مدیریت می شود.