-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۱۸, سه‌شنبه

جدی ترین جرقۀ سقوط دولت در سخنان کوتاه رحمت الله نبیل

تلویزیون آریانا نیوز : محترم رحمت الله نبیل ریس اسبق امنیت ملی
( من با در نظر داشت ترکیب هیت مذاکره کننده از طرف حکومت دوام نظام کنونی و جمهوریت را ضیف می بینم )

گذشت زمان در مورد تحلیل و دیدگاه ایشان قضاوت خواهد کرد.