-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۲, چهارشنبه

وحید مژده: آهن تغییر می کند؛ طالبان، نه!

درسال 2009 شادروان وحید مژده درجریان صحبت با من ( درخانه اش جوار سفارت روسیه ) گفت: نه پاکستان، طالبان را به درستی می شناسد، نه امریکا، نه دولت کرزی. 

وی پنج سال تمام با طالبان از نزدیک در وزارت خارجه کار کرده بود.

پرسیدم: پاکستان خالق آن ها نیست؟ آن ها هم نمی شناسند؟

مژده جواب داد: اگر چنین بود، درآخرین ساعات که قرار بود امریکا به افغانستان حمله کند، طالبان خواهش و اصرار تمامی رهبران پاکستان برای تحویلدهی اسامه بن لادن را قاطعانه نادیده گرفته  دیدیم که حکومت خود را بسته به قمار زدند.

گفتم: حالا پشمان نشده اند؟

مژده جواب داد: تا جایی که من اطلاع دارم، پشیمان هم نیستند!

گفتم: یعنی چی که همه این گروه حرفه ای آدم کش را نمی شناسند؟

گفت: از نظراحکام فقهی... از نظرفقهی ناشکن هستند. انتخابات، حقوق بشر، حقوق زن و دیگرچیزهایی که دردنیای دیگرارزش حساب می شوند، درنظرآنان علامات گمراهی وارتداد هستند.

جمله آخرمژده این بود: آهن تغییر می کند، طالبان، نه!

وقتی برنهاد سوژۀ داغ مذاکرات قطر از دو روز به این سو، دررسانه ها پیچید، همان صحبت مژده را درخاطرم زنده ساخت.

حامد کرزی در گفت وگو با روزنامه هندو از هند خواسته است که باید با طالبان مستقیم وارد گفت و گو شود. هند، همیشه طالبان را همچو یک گروه تروریستی می شناسد و هیچ گاه حاضر به تماس با آن ها نبوده و بعد ازین هم نخواهد بود.