-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۲۹, شنبه

چرا طالبان حاضر به پذیرش گلبدین حکمتیار نمی شوند؟

 آیا این پرسش همیشه در خاطر شما جان نگرفته است که چرا طالبان هیچ گاه حکمتیار را به صف خود نمی پذیرند؟

گلبدین از زمانی که من به خاطر می آورم، ظرف 26 سال اخیر، بیش از ده بار دست دوستی و التماس به طالبان دراز کرده است؛ اما آنان هرگز دست دراز شدۀ او را نه فشرده اند. حتی درسال های حاکمیت کرزی، حکمتیاراز پاکستان اطلاعیه رسمی به شبکه القاعده منتشر کرد و به بن لادن و ظواهری بیعت کرد. القاعده هم به صدایش پاسخ نداد. 

به نظر من، علت پرهیزطالبان از آشنایی با حکمتیار این است که بعد ازسقوط چهار آسیاب و سپس سقوط ننگرهار به وسیلۀ طالبان و مارش به طرف کابل، تقریباً تمامی اعضا و جنگجویان حزب اسلامی به طالبان پیوستند. فارسی زبانان شان بعداً یکه یکه از صف طالبان رانده شده و تیت و پرک طرف پشاور رفتند. همه اعضای حزب حکمتیار تا هنوز درصف طالبان جنگیده و میجنگند.

اگر طالبان به حکمتیار آغوش وا کنند، خواه نا خواه شرایط به نفع حکمتیار در داخل تشکیلات طالبان تغییر می کند ویک تحریک دیگر در درون تحریک طالبان جان می گیرند. بنا برین طالب با همه ممکن است نزدیک شود، جز با حکمتیار. برای آن ها بهترین حکمتیار، حکمتیار تنها است.